Hårby & Omegns Beboerforening

Kontakt os

 

Formand:

Michael RIng i Hårby, mail:. Ring6367@gmail.com

Hårby og Omegns Beboerforening

Centrum i Skanderborg kommune

 

Hårby og Omegns Beboerforening , blev stiftet den 3. november 1992.

Foreningens formål er at samle beboerne til festligt samvær og kulturelle og idrætslige arrangementer, og at tage sig af opgaver, der har med beboernes velfærd at gøre.

På den årlige generalforsamling, som er den øverste myndighed, vælges en bestyrelse på 5 medlemmer.

Bestyrelsen har fastsat et handlings program at arbejde efter i de kommende år:.

Trafik dæmpende foranstaltninger. Der arbejdes på at få lavet trafik dæmpning samt nye byporte i samarbejde med Skanderborg kommune. Her er der i 2017 kommet trafikdæmpende bump ved indgangene til Hårby.

Beboerhus. Undersøger muligheden for at rejse en pavillion-agtigt beboerhus på den bevoksede trekant ved Ryvejen og Skråvejen.

Årlige arrangementer er bla. følgende::

- Affaldsdag

- Pinsekaffe ved gadekæret

- Sankt Hans , bål

- Grill-aftener

- FIlmaftener i 9´eren

- (1. søndag i advent arrangement i 2018)

- Designerjulemarked

PLUS meget mere

 

Bestyrelsen består i 2018 af følgende medlemmer:.

Formand:Michael Ring Hårby Bygade mail:.Ring6367@gmail.com

Kasserer:. Pernille Busch, Hårby Bygade

webmaster: Daniel Degn Damgaard Møller, Hårby Bygade, web@8660haarby.dk

Menigt medlem: Anders Emdorf

Menigt medlem: Flemming Jensen

Suppleant: Ronny Engstrøm

 

 

Kontingent udgør for tiden kr: . 200,00 pr. husstand pr. år.

Kan indbetales på konto: 6191 4940004348.