Hårby Vandværk

Hårby VandværkHårby vandværk er et andelselskab. 25 gode mænd fra Hårby stod bag oprettelsen i begyndelsen af året 1935. Først i 1960’erne var der ca. 40 bruger. Siden er Veng kommet til og et mindre værk i den sydlige ende af Hårby. Værket har 212 brugere som fortrinsvis bor i Hårby og Veng, dog med forsyning af Hemstok og et par brugere fra i Mesing.


Der leveres ca. 35.000 m3 om året for tiden. For år tilbage var forbruget nær 100.000 m3 på et år. Siden blev det påkrævet at installere vandmålere hvilket medførte en stor nedgang i forbruget. I de senere år er forbruget faldet yderligere i takt med at husdyrholdet er ophørt de fleste steder.


Værket disponerer over 3 boringer. Den ældste er fra 1960, den næste er fra 1974 og den yngste fra 1987.


Hver af boringerne er i stand til at levere det daglige behov, men der skiftes så alle tre boringer på skift leverer. Vandet hentes op fra en dybde på 20-25 m.


Det oppumpede vand ledes gennem store filtre til en rentvandstank på 130 m3. Herfra fordeles vandet ud til forbrugerne ved hjælp af tre pumper der hver især eller sammen leverer netop den vandmængde der er brug for til et konstant tryk.


Bestyrelsen anno 2018 - 8660 Haarby

FORMAND: Jens Jensen, Hårby Bygade 10, tlf:20857107, 8660 Skanderborg

Ole Pedersen, Hårbyvej 47, Hemstok, 8660 Skanderborg

Jakob Aagaard Sørensen, Skråvej 2, 8660 Skanderbotg

Peter Tabermann, Låsbyvej 48 8660 Skanderborg

Morten Agri Christensen, Dalvej 7, 8660 Skanderborg

Spørgsmål sendes til 8660haarbyvand@gmail.com

Kontakt os


Administration:

Hårby Bygade 9D

tlf.: +45 8651 2427


vand@8660haarby.dk